Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Προπαίδεια ; Από άλλο σχολείο; Σε άλλη γλώσσα; Σε κάθε παράθυρο ξεχωριστά πατώ κι όλη την προπαίδεια θα βρω!


Πατώ στον σύνδεσμο και στη συνέχεια πατώ σε κάθε παράθυρο! Κι αυτό τότε αυτό ανοίγει και μια παρέα παιδιών.....!