ΦΥΣΙΚΗ Ε΄:ΗΧΟΣ

Ο ήχος παράγεται όταν μια ηχητική πηγή ταλαντώνεται, δηλαδή κάνει παλμικές κινήσεις. Οι παλμικές κινήσεις αναγκάζουν τα κοντινά μόρια του αέρα να κάνουν και αυτά παλμικές κινήσεις, δημιουργώντας πυκνώματα και αραιώματα. Τα πυκνώματα και τα αραιώματα διαδίδονται στον αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις (αν δε συναντήσουν εμπόδια) και δημιουργούν ηχητικά κύματα. Τα ηχητικά κύματα μεταφέρουν ενέργεια. Ο ήχος διαδίδεται στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια. Δε διαδίδεται στο κενό. http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/ears_and_hearing/launch.html
"http://www.youtube.com/embed/fBfDCyoNv3M?feature=player_embedded"

http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/factfiles/hearing/hearing_ani_f5.swf

ΤΟ ΑΥΤΙ ΜΑΣ
Ο άνθρωπος ακούει, γιατί οι ήχοι ανακλώνται στο πτερύγιο του αυτιού και οδηγούναι μέσα από τον ακουστικό πόρο στο τύμπανο.
Τοτύμπανο καθώς κάνει παλμικές κινήσεις διεγείρει τα οστάρια που βρίσκονται στην πίσω επιφάνειά του.

 Από τα οστάρια ο ήχος οδηγείται στον κοχλία και από εκεί στα ακουστικά νεύρα που συνδέουν το αυτί με τον εγκέφαλο. 
 

Το αυτί αποτελείται από τρία τμήματα: το έξω, το μέσο και το έσω αυτί. Το έξω αυτί συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα οδηγεί στο μέσο αυτί. Εκεί, το μέσο αυτί ενισχύει τον ήχο και τον μεταδίδει στο έσω αυτί. Το έσω αυτί μετατρέπει τις ηχητικές δονήσεις σε ηλεκτρικούς παλμούς που ταξιδεύουν μέσω του ακουστικού νεύρου.


 1. To έξω αυτί συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα οδηγεί στον 
  ακουστικό πόρο.
 2. Ο ακουστικός πόρος μεταφέρει τα ηχητικά κύματα στο
   τύμπανο (τυμπανική μεμβράνη).
 3. Τα ηχητικά κύματα προκαλούν δονήσεις στο τύμπανο.
 4. Tα οστάρια στο μέσο αυτί (σφύρα, άκμονας και αναβολέας)
   ανιχνεύουν και μεταφέρουν αυτές τις δονήσεις.
 5. Οι δονήσεις περνούν μέσω του οβάλ παραθύρου στον κοχλία
  θέτοντας το υγρό του κοχλία σε κίνηση. Αυτό προκαλεί
   τον μετασχηματισμό των ηχητικών κυμάτων σε ηλεκτρικούς
   παλμούς από τα ειδικά νευρικά κύτταρα.
 6. Tο ακουστικό νεύρο μεταφέρει αυτούς τους ηλεκτρικούς 
  παλμούς στον εγκέφαλο, όπου αναγνωρίζονται
   από το κέντρο της ακοής.
     

http://www.youtube.com/watch?v=LYIzJ9pBvfs&feature=player_embedded

                                                                          

                                                                          ΗΧΩ