Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

Ολύμπια αινίγματα! Βρες τους Θεούς!! * Αλλά και τους άθλους του Ηρακλή!


ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄

08/04/20
1.Για να δούμε πόσο θυμάστε τους Ολύμπιους θεούς!
Η Ζωφόρος του Παρθενώνα – Ολύμπια αινίγματα » Δ τάξη


Πατήστε στον σύνδεσμο, διαβάστε τα αινίγματα και συνεχίστε!

http://www.parthenonfrieze.gr/#/play/game11

2. Και τώρα οι άθλοι για τον Ηρακλή! Πατώ πρώτα στον σύνδεσμο, και στη συνέχεια το πράσινο βελάκι στις δραστηριότητες, διαβάζω και απαντώ στο τετράδιό μου.

http://followodysseus.culture.gr/el-gr/%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82.aspx