Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Αλκιβιάδης Γιαννάκη Παπαλουκά

Φιλίστωρ Δαδίου Δρυμίας: Αλκιβιάδης Γιαννάκη Παπαλουκά:

Γεννήθηκε στο Δαδί το 1831. ΄Ηταν δικηγόρος και πολύ νωρίς ασχολήθηκε με την πολιτική. Με το Κόμμα του Χαρίλαου Τρικούπη εκλέχθηκε βουλευτής τις πιο κάτω περιόδους: