Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

Ν. ΓΛΩΣΣΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


ΚΑΛΗΜΕΡΑΑΑ!

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
1.Τα μέρη του λόγου. Αφού δω το βίντεο τα γράφω στο τετράδιό μου. Θυμάστε το λουλούδι που φτιάξαμε στην αρχή της χρονιάς;

2.Κλίση Ουσιαστικών. Αφού δω το βίντεο Κλίνω κι εγώ τις λέξεις:ο λύκος,  η  ξύστρα, το μάθημα.


1.Γράφω στο τετράδιό μου την προπαίδεια,ξεκινώντας όμως κάθε φορά από τα διπλά:

1Χ1=...., 2Χ2=...., 3Χ3=..., 4Χ4=...............,11Χ11=

2.Κάθετος Πολλαπλασιασμός

α.https://www.youtube.com/watch?v=y6TIFpDNjl0&feature=emb_rel_end

β.Λύνω κι εγώ τους πολλαπλασιασμούς:
β.1. κάθετα:
209Χ6=               
1.987Χ3 =         
1.897Χ2=

β.2.οριζόντια:
239Χ8=
 89Χ7=

3.Καταπληκτικό Παιχνίδι για να μάθω τον πολλαπλασιασμό!
https://phet.colorado.edu/sims/html/arithmetic/latest/arithmetic_el.html

3.Μία υπέροχη και διασκεδαστική μαθηματική δημιουργία! Μπορώ να παίξω με τους γονείς μου! Βέβαια μέσα στους κύκλους θα βάλω μεγαλύτερους αριθμούς αλλά και πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις...

                            ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ....