Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

Κοινότητα Αμφίκλειας-πρόσκληση για συγκέντρωση καταστηματαρχών...

Σύσκεψη για το πέτρινο γεφύρι


Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Προέδρου και του Αναπληρωτού Προέδρου της Κοινότητος Αμφικλείας με κατοίκους της κωμοπόλεως που έχουν τις ιδιοκτησίες εκατέρωθεν του πέτρινου Γεφυριού του Κομοπυλίου. Αντικείμενο της συζητήσεως ήταν η ασφαλής χρήση του γεφυριού εκ μέρους των ενδιαφερο-μένων, καθώς και η καθαριότητα της ευρυτέρας περιοχής του με σκοπό την ανάδειξη του περικαλλούς αυτού μνημείου.

Τελετή Βράβευσης 6ου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημ. Σχ. Αμφίκλειας«Στιγμές από την ιστορία των σχολείων»