Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Μεγάλη Εβδομάδα - Εκπαιδευτικά βίντεο

Μ. Πέμπτη - Ο Μυστικός Δείπνος

Μεγάλη Τρίτη - Η Παραβολή των δέκα παρθένων και η παραβολή των ταλάντων 
Μεγάλη Δευτέρα - Η ιστορία του Ιωσήφ και η Άκαρπη συκιά
Πηγή: http://e-didaskalia.blogspot.com/2020/04/megali-deutera.html#ixzz6JkxuHADO