Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΘέλω να κάνετε μόνοι σας τις πράξεις στο τετράδιο Μαθηματικών!  Δεν χρησιμοποιούμε κομπιουτεράκι!

1.Θυμάμαι την προπαίδεια;Συμπληρώνω το γινόμενο του πολλαπλασιασμού και γράφω τις διαιρέσεις του:
4Χ7=28   -------  28:4=7  και 28:7=4
2Χ8=
6Χ9=
4Χ6=
7Χ9=

8Χ10=
14Χ2=
33Χ2=

2.Συμπληρώνω τις αριθμητικές αλυσίδες:

(+4):  0,4,..........120
(+6):  0, ............66
(-7):  70,.............0
(+8): 0,..............88
(+10): 24,............224
(+20):  24,...........224
(-10):    82............2

3.Και δύο προβληματάκια:

Ο δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας τοποθέτησε πέρυσι 80 καλάθια απορριμμάτων. Φέτος τοποθέτησε
τετραπλάσια καλάθια. Πόσα καλάθια έχει τοποθετήσει συνολικά ο δήμος;
Λύση:
Πέρισυ:
Φέτος:
Συνολικά:
Απάντηση:__________________________________

 Τα παιδιά του Δημ. Σχ. Αμφίκλειας συμμετείχαν σε πρόγραμμα δενδροφύτευσης. Φύτεψαν 74  πεύκα και εξαπλάσια έλατα. Πόσα δενδρύλλια φύτεψαν συνολικά; 
Λύση:
Πεύκα:
Έλατα:
Συνολικά:
Απάντηση:__________________________________