Κυριακή 23 Μαΐου 2021

Λέξεις που πληγώνουν λέξεις που χαμογελούν...

Ο λόγος έχει τη δύναμη να ενώσει ή να διχάσει. Οι γλωσσικές μας επιλογές δεν είναι ουδέτερες· δείχνουν τη στάση μας απέναντι στον Άλλο. ..

  Γιατί η γλώσσα δεν έχει αδιέξοδα. Και οι «λέξεις που πληγώνουν» μπορούν να αντικατασταθούν με «λέξεις που χαμογελούν».

Η νέα έκδοση της Βιβλιοθήκης της Βουλής με τίτλο «Λέξεις που πληγώνουν, λέξεις που χαμογελούν»