Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

Μαθηματικά Γ΄Δημοτικού

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Με πολλή προσοχή, χωρίς να βιάζομαι, ασχολούμαι και με τα μαθηματικά! (Αν δυσκολευτείς χρησιμοποιείς και την αριθμογραμμή)


ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

1. Επιλύω τις προσθέσεις:
48+36=40+8+30+6=
56+48=
88+39=
256+48=
306+257=

2. Επιλύω τις αφαιρέσεις:
89-35=89-30-5=
75-25=
64-38=
92-17=
31-14=

3.Επιλύω τους πολλαπλασιασμούς:
28Χ8=(20+8)Χ8=(20Χ8) +(8Χ8)=
18Χ5=
39Χ4=
143Χ2=
222Χ6=

4.Επιλύω τις διαιρέσεις:
48:8=_              γιατί  8Χ_=48
90:9=_               
72:8=
50:2=
33:3=

5.Επιλύω τα προβλήματα:

5. α. Η Τρίτη τάξη ενός σχολείου έχει 3 σειρές θρανία. Η κάθε σειρά έχει 5 θρανία. Στο κάθε θρανίο
κάθονται 2 παιδιά. Πόσα παιδιά έχει η τάξη ;
Λύση:
Θρανία=
Παιδιά=
Απάντηση:__________________________________

5.β. Η Ανδριάνα μάζεψε 14 αυτοκόλλητες εικόνες. Η Μαρία μάζεψε τριπλάσιες από την Ανδριάνα.
Πόσες εικόνες μάζεψαν και τα δυο κορίτσια μαζί;
Λύση:

Ανδριάνα=
Μαρία=
Και δύο μαζί=

Απάντηση:__________________________________