Κυριακή 14 Ιουνίου 2020

Εθελοντική ομάδα πυρασφάλειας

Διαθέτοντας ο καθένας από εμάς λίγες ώρες από τον προσωπικό του χρόνο προσφέρει σημαντικό έργο!
Η συμμετοχή όλων μας είναι σημαντική και μπορεί να κάνει τη διαφορά!