Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σήμερα στη Γλώσσα θα μελετήσουμε τη Γέννηση της γραφής...!
1.Πατώ στον σύνδεσμο:
https://docs.google.com/file/d/0B0hEbkAhks5wTHF5Y205cFJCeFU/edit

2.Σύνεργα γραφής από τα παλιά...Εικόνες Βυζαντίου

file:///C:/Users/user/Downloads/sunerga.pdf

3.Παίζουμε κρεμάλα; ποιος θα νικήσει;
http://www.edaskalos.gr/mygames/kremalakida/hangmankids.html