Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Τα σκλαβάκια-Παραδοσιακό παιχνίδι        Τα Σκλαβάκια

Ήταν παιχνίδι που παιζόταν από δύο αντίπαλες ομάδες.
Χάραζαν μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσά τους και
έκαναν εφόδους οι μεν προς τους δε, προσπαθώντας
να συλλάβουν αιχμαλώτους του αντιπάλου και να τους
φέρουν στο στρατόπεδό τους .Γίνονταν ομαδικές έφοδοι ή
έκαναν υποχωρήσεις μακριά από τον αντίπαλο και με κατάλληλο
και σχεδιασμένο από πριν. Με ελιγμό τους έκλειναν στο στρατόπεδό τους και τους αιχμαλώτιζαν . Η τιμωρία των
χαμένων ήταν συνήθως η καβάλα και να τους μεταφέρουν
από το ένα τέρμα στο άλλο.            

Δημήτρης