Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

«Ελληνική Ζωγραφική 19ου-20ου αιώνα- Ο Κόσμος των Χρωμάτων»

                                   ( κλικ στην εικόνα για την εφαρμογή)

κάνε κλικ στην εικόνα  για την εφαρμογή
Στόχος της εφαρμογής είναι η αλλαγή του παραδοσιακού περιβάλλοντος της
μάθησης και η δημιουργία εποικοδομιστικού -ομαδοσυνεργατικού μοντέλου η οποία επιτυγχάνεται μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας.
 Γενικός σκοπός  είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να απολαύσουν τις εικαστικές τέχνες με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες δημιουργίας έργων, έρευνας, παρατήρησης,απόκτησης γνώσεων και κατανόησης του φαινόμενου της Τέχνης, για να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και ως φιλότεχνοι θεατές.
  Ιωάννα Κοσμίδου 
 Νικόλαος Μπαλκίζας
εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης