Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Πίνακας πολλαπλασιασμού - Περισσότερη εξάσκηση στην προπαίδεια

Πατώ κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και εξασκούμε περισσότερο στην προπαίδεια:
http://11dim-evosm.thess.sch.gr/downloads/proper.xls