Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών Μία ξεχωριστή ηλεκτρονική έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών η οποία περιλαμβάνει εμπεριστατωμένες επιστημονικές μελέτες και φωτογραφικό υλικό για την ιστορία της Αθήνας από την προϊστορική εποχή ως τον εικοστό αιώνα.
Πατώ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/chapters.aspx