Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Σε παλαιότερες εποχές, τη δεκαετία του 70, οι γονείς αγόραζαν στα παιδιά τους τετράδια που είχαν στην πίσω πλευρά του εξώφυλλου τυπωμένη την προπαίδεια.


Η προπαίδεια είναι ο δεκαδικός πίνακας πολλαπλασιασμού που διδάσκεται ως μέρος της βασικής αριθμητικής, αφού θέτει τη βάση για την διεκπεραίωση αριθμητικών υπολογισμών πάνω σε αριθμούς στο δεκαδικό σύστημα. Είναι απαραίτητη η απομνημόνευση του πίνακα για να μπορεί να κάνει κανείς υπολογισμούς στα παραδοσιακά μαθηματικά.
Είναι γνωστό ότι ο πίνακας πολλαπλασιασμού με τα γινόμενα των δέκα πρώτων ακέραιων αριθμών, η προπαίδεια δηλαδή, προέρχεται από τον Πυθαγόρειο Πίνακα ή Άβακα.
Η προπαίδεια, ως όρος, ήταν γνωστός τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα, ονομαζόταν και πίνακας του αμελούς (επειδή χρησιμοποιεί ένα μνημονικό τέχνασμα) και η εκμάθησή της χρειαζόταν αποστήθιση.