Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Πολλλαπλασιασμός - Να μάθεις την έννοια του πολλαπλασιασμού και μια μέθοδο για μεγάλους πολλαπλασιασμούς.                                                  Πατώ στον παρακάτω σύνδεσμο
      http://www.skoool.gr/content/los/primary/maths/multiplication/launch.html