Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Αναστάσιμη προσευχή
Κατερίνα
Φένια

Μετάφραση
1.  ησος Χριστς ναστήθηκε φο κατέβηκε κα δίδαξε στος νεκρούς,
καταπατώντας μ
τν θάνατό του τν φυσικν κα τν πνευματικν θάνατον
κα
σ σους βρίσκονταν σ τάφους, ετε φυσικος ετε πνευματικούς,
χάρισε
τσι τν ληθιν ζωή.

2. φο εδαμε τν νάσταση το Χριστο,
ς προσκυνήσουμε τν γιο κα Κύριο,
τ
ν Θεάνθρωπο ησο πο εναι μόνος ναμάρτητος.
Τ
ν Σταυρική Σου θυσία Χριστ προσκυνομε
κα
τν γία σου νάσταση
μνομε κα δοξάζουμε·
διότι σ εσαι Θεός μας,
κα
Θε λλον κτς π σένα δν ναγνωρίζουμε κανένα,
κα
μόνο τ νομά Σου σημαίνει Θες γι μς.
λτε λοι ο πιστοί,
ς προσκυνήσουμε τν γία νάσταση το Χριστο·
φο νάστασή Του πο γινε μετ τν Σταυρική Του Θυσία,
φερε μεγάλη χαρ πο πλώθηκε σ λον τν κόσμο.
Παντοτιν
θ ελογομε τ νομα το Κυρίου,
κα
παντοτιν θ μνομε τν νάστασή Του.
Διότι,
πειδ πέμεινε Πάθη κα Σταυρό π μς γι μς,
κατανίκησε κι
διωξε τν θάνατο.

3. Μ τν νάσταση Του π τν τάφον ησος Χριστς
πως εχε πε πρν τ για πάθη Του,
μ
ς χάρισε τν ληθιν αώνια ζωή
κα
τ μέγα λεος το Θεο στς ταπεινές μας πάρξεις.