Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

29 Μαΐου 1453 !!! 560 χρόνια ...Ιστορία, θρύλοι, θρήνοι και παραδόσεις για την Άλωση της Πόλης

                                                        Ε΄Τάξη  /  Ιστορία: Κεφ.36
Πίνακας του λαϊκού ζωγράφου  Θεόφιλου 1930
Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Κεφ.36 Η Άλωση της Πόλης από τους Τούρκους 

Θρύλοι, θρήνοι και παραδόσεις για την Άλωση