Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Η Κυριακή προσευχή(κεφ.Α 4)


Η προσευχή είναι επικοινωνία με το Θεό.Όταν κάποτε ρώτησαν το Χριστό τι να λέμε στην προσευχή μας, εκείνος είπε μια πολύ απλή προσευχή. Κι επειδή ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός την είπε, την ονομάζουμε «Κυριακή Προσευχή». Πιο πολύ όμως τη γνωρίζουμε ως «Πάτερ ημών»:


Πάτερ ήμων ο έν τοίς ουρανοίς
άγιασθήτω τω ονομά σου
έλθέτω ή Βασιλεία σου
γεννηθήτω το θέλημά σου,
ώς έν ουρανό, και έπί της γής
τον άρτον ήμων τον έπιούσιον
δος ήμίν σήμερον
και αφες ήμίν τα οφειλήματα ήμών,
ώς και ήμείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών
και μη εισενέγκης ήμας εις πειρασμόν,
αλλά ρυσαι ήμάς από του πονηρού.
'Aμήν.
Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς,
να είναι αγιασμένο το όνομά σου
να έρθει η βασιλεία σου
να γίνει το θέλημά σου,
όπως από τις ουράνιες δυνάμεις (τους Αγίους
και τους Αγγέλους), έτσι κι από τους ανθρώπους?
Την απαραίτητη για τη ζωή μας τροφή (ψωμί)
δώσε μας σήμερα?
και συγχώρεσε τα λάθη μας,
όπως κι εμείς συγχωρούμε τα λάθη των άλλων?
και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό,
Αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό.
Ας γίνει.