Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Στολισμός της τάξης με χριστουγεννιάτικες ομαδικές εργασίες

Τα παράθυρό μας
 
Το χριστουγεννιάτικο χωριό
 
Η φάτνη μας 
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία »
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ»
Το παράθυρο
                                                                  Τα δέντρα μας
                                                            Οι ομάδες μας
                                        Τα αστεράκια μας
                                          Ο Άγιος Βασίλης