Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Τα χριστουγεννιάτικα φιλέματα για τα παιδιά που λένε τα κάλαντα ( Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας-Γ΄Τάξη)

 
«Σ΄ αυτό το σπίτι πού ΄ρθαμε πέτρα να μη ραΐσει  
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρονιά να ζήσει...» 
 Πρώτα  έφτιαξαν τα φιλέματα
 
Έτοιμα τα κουλουράκια για τα φιλέματα των παιδιών που λένε τα κάλαντα