Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας/Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:"χώμα-πέτρα-κόκαλο" Τάξη Γ΄

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αρχαιολογική συλλογή Ελάτειας:
"χώμα-πέτρα-κόκκαλο"

Οι πήλινες δημιουργίες μας (ειδώλια, σφραγγίδες, εργαλεία),
πιστά αντίγραφα από τα αρχαιολογικά  ευρήματα της περιοχής,