Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Βαφτίσια, γιορτή χαράς

       Θρησκευτικά (Γ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
                                                         
     http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSA104/699/4612,20922
                          
  Κεφ.23 Βαφτίσια, γιορτή χαράς(πατώ και διαβάζω)
Εικόνα                             Πατώ και φτιάχνω το παζλ της εικόνας