Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Ιστορία Ε΄Δημοτικού

Όλη η 5η ενότητα-Η μεγάλη ακμή του βυζαντινού κράτους

 

 Κεφ.27:Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων & των Μακεδόνων

Κεφ.26:Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
Κεφ.25:Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του


Κεφ.24: Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους  Βυζαντινού 

Κεφ.23 Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται