Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Ιστορία Ε΄Δημοτικού
Κεφ.30:Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης


Κεφ.29: Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορίαΚεφ.28 :Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικάπροβλήματα