Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ * Τάξη Γ΄

Θυμάμαι την προπαίδεια!!!
Λύνω πολύ προσεκτικά
 τους πολλαπλασιασμούς, τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις  στο τετράδιό μου!!!
Καλή Διασκέδαση!!!