Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Γ΄Τάξη: Μαθηματικά(αφαιρέσιες)


α.Λύνω τις αφαιρέσεις στο τετράδιό μου

β.Επαληθεύσεις κάνω μόνο σε τρεις ασκήσεις

Καλή επιτυχία!!!

1:
669
− 588
2:
836
− 721
3:
624
− 385
4:
209
− 42
5:
632
− 281
6:
565
− 124
7:
753
− 154
8:
928
− 334
9:
991
− 598
10:
799
− 549
11:
880
− 535
12:
852
− 513
13:
229
− 104
14:
804
− 408
15:
698
− 620