Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Καλό Πάσχα και καλή Πρωτομαγιά

Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
της Ακαδημίας Αθηνών
Ηπίτου 3, 10557 Αθήνα

(*H κουλούρα για το βαφτιστήρι, από το "Μουσείο Άρτου της Αμφίκλειας")