Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Ακάθιστος Ύμνος (1)

Picture
(Ρωσική εικόνα του 14ου αι.:ΟΑκάθιστος Ύμνος. 
Στο κέντρο εικονίζεται η Παναγία, ενώ καθεμιά από τις μικρές περιφερειακές εικόνες αφορά τη διήγηση ενός από τους 24 "οίκους"  τις μικρές του ύμνου)Ακάθιστος ύμνος ονομάζεται γενικά κάθε ορθόδοξος χριστιανικός ύμνος ο οποίος ψάλλεται από τους χριστιανούς πιστούς σε όρθια στάση. Έχει
επικρατήσει όμως να λέγεται έτσι ένας ύμνος («Κοντάκιο») της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τιμήν της Θεοτόκου, ο οποίος ψάλλεται στους ναούς τις πέντε πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις πρώτες τέσσερις τμηματικά, και την πέμπτη ολόκληρος. Είναι ένας ύμνος που αποτελείται από το προοίμιο και 24 οίκους (στροφές) σε ελληνική αλφαβητική ακροστιχίδα, από το Α ως το Ω (κάθε «οίκος» ξεκινά με το αντίστοιχο κατά σειρά ελληνικό γράμμα).

Αυτές οι 24 στροφές είναι διαφορετικού μεγέθους και υποδιαιρούνται ως ακολούθως:Οι μονές στροφές είναι αφιερωμένες στη Θεοτόκο και είναι μεγαλύτερες. Αρχίζουν μ’ ένα μικρό προοίμιο, ακολουθούν 12 χαιρετισμοί και τελειώνουν με το “Xαίρε Nύμφη Aνύμφευτε”. Οι ζυγές στροφές, οι οποίες είναι αφιερωμένες στην ενσάρκωση του Θεού και Λόγου και είναι μικρότερες, είναι ένας ύμνος που τελειώνει με το “Αλληλούια”.

Απόδοση στη Νεοελληνική
Σε σένα Θεοτόκε την Υπέρμαχο Στρατηγό    με ευγνωμοσύνη η Πόλη σου  αποδίδει τη νίκη.Και σου αναπέμπει θερμές ευχαριστίες επειδή (με τη δική σου επέμβαση) λυτρώθηκε από τις συμφορές. Όπως όμως διατηρείς το κράτος ακατανίκητο,ελευθέρωσε κι εμένα από κάθε είδους κινδύνους για να σου αναφωνώ:Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.