Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Μάθε που ψηφίζεις
                                                            
   Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα
 

Συμπληρώνοντας στη σχετική φόρμα:
το ονοματεπώνυμο (τουλάχιστον τα δύο πρώτα γράμματα),
το πατρώνυμο (τουλάχιστον τα δύο πρώτα γράμματα) και 
την χρονολογία γέννησης μπορείτε να δείτε σε ποιο εκλογικό τμήμα ψηφίζετε.