Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Πως ψήφιζαν στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα...

                 ΠΗΓΗ: Εφημερίδα " ΤΟ ΑΣΤΥ" 30 Μαρτίου 1895
            ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ