Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Σχολικής μας Μονάδας σύμφωνα με την Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη

 Αγαπητοί γονείς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, η Σχολική μας Μονάδα θα λειτουργήσει κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/%CE%A82%CE%A6%CE%927%CE%9B%CE%97-90%CE%9A-1.pdf