Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

Αναστολή λειτουργείας των Σχολικών Μονάδων της Αμφίκλειας την Τετάρτη 17-02-2021

Ώσπου να αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε στην ιστοσελίδα του σχολείου, η ενημέρωση θα γίνεται από εδώ και την η-ταξη.