Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΓΗΣ "Σίτος,οίνος, έλαιον", Δίσκος της Αειμνήστου Δόμνας Σαμίου με τραγούδια από την Αμφίκλεια...

www.https//domnasamiou.gr/i=portal.el.albums&id=39
Με τραγούδια και από την Αμφίκλεια κατόπιν συνεργασίας της Αειμνήστου Δόμνας Σαμίου και της Ανθής Πανουργιά Πράσσου η οποία προσπαθούσε συνεχώς για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αμφίκλειας. Τραγουδούν:Δόμνα Σαμίου, Ανθή Πανουργιά Πράσσου ,Πλούταρχος Κούσουλας.