Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

Εκδήλωση για τον Α. Ευταξία και βράβευση των μαθητών της Γ΄Λυκείου
ΦΟΤΟ Δ.Ι.Καλπύρης