Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

Γεύμα Δαδιωτών στον Παρνασσό τον Ιούλιο του 1929

 Στην εικόνα διακρίνονται: ο παραθέσας το γεύμα Αθ. Παρασχούλης (ΑΧΕΠΑ), ο πρόεδρος της Κοινόητος Δαδίου Θεοφανόπουλος, ο γυμνασιάρχης Κωνσταντινίδης και Μουρτζίνης, κ.ά....