Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Εθελοντισμός!!!!!!!! και εικαστικές παρεμβάσεις!!!!!( Ανθισμένα παρτέρια, καθαριότητα - Ψηφιδωτά στο Γυμνάσιο -Λύκειο)

Ε.Π.
                                     
Κάτι από Αμφίπολη!! Ο προαύλιος χώρος 
                             του Γυμνασίου - Λυκείου Αμφίκλειας
                                                      Δ.Ι.Κ.