Κυριακή 14 Μαρτίου 2021

Αμφίκλεια, Αποκριά 1962

Δημοτικό σχολείο Αμφίκλειας ~ Εκπαιδευτικός Τούλα Παπαναστασίου
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Αγγέλη για την ευγενική προσφορά του!

Η δεύτερη φωτογραφία είναι από την παρέλαση της Καθαρής Δευτέρας στην Πάνω Πλατεία!