Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Όταν υπάρχουν μόνο τρεις κάδοι απορριμμάτων και λείπει ο τέταρτος!!!.........