Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Σάββατο 22/04/2017~ Μονοπάτι Παρνασσού

Χαρούμενες παιδικές φωνές 

 πολλά χρώματα  

και δραστηριότητες  

στην  Κάτω - Πλατεία  

και τους δρόμους της Αμφίκλειας