Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Εθελοντισμός- Προσφορά - Μήπως πρέπει να παραδειγματιστούμε και να προσφέρουμε όλοι.......


Α. Πρωινή εργασία (τουλάχιστον 3ωρη) 80 ατόμων και συγκεκριμένα:
-          Αποψίλωση στον χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αμφίκλειας
-          Βάψιμο κερκίδων του σχολείου (θα χρειαστούμε βοήθεια στον προσδιορισμό των υλικών και των ποσοτήτων που θα πρέπει να προμηθευτούμε)
-          Όποια άλλη δράση θεωρείται ότι είναι εφικτή.
Β. Απογευματινή εκπαιδευτική δράση και γνωριμία με τον τόπο και τους κατοίκους της Αμφίκλειας.
                             


                                                           Δ. Ι. Καλπύρης Αμφίκλεια