Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Εικόνες από την εποχή της επανάστασης του 1821

Εικόνες από την εποχή της επανάστασης του 1821

Μεγάλη συλλογή από εικόνες της εποχής. Πίνακες μεγάλων ζωγράφων, σκηνές 

μαχών, όπλα της επανάστασης, η εικόνα της Ελλάδας, φορεσιές και πρόσωπα, 

αναπαραστάσεις και πολύ ακόμη υλικό για την επέτειο της 25ης Μαρτίου του 

1821.